Ing. Svatopluk Sedláček, software G-VIEW a VKM

Informační systémy, geografické informační systémy, geodetické výpočty

Dodejte svému programovému vybavení lidský rozměr

Aktuality
VKM
G-VIEW
Xml Ruian
G-NET/W
Konference VKM 2017
Pracovní postup při GP
O firmě
Služby
Ceny
Produkty
Stažení programů

26. 01. 2017 Konference VKM 2017 

Proběhl poslední ze 3 termínů konání konference. Byl jsem mile překvapen pozoruhodným zájmem o produkt VKM a jeho další vývoj. Ve všech termínech jsem se setkal s téměř tvůrčí atmosférou, s konstruktivním přístupem a řadou připomínek, které doufám budou brzy implementovány.


02. 01. 2017 Konference VKM 2017 

Všichni geodeti užívající SW VKM jsou zváni na konferenci VKM, která se bude konat v termínech 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2017. V přihlášce prosím uveďte vaše okruhy zájmu či dotazy (geometrické plány, pozemkové úpravy, tvorba GIS, vektorizace, atd.). Samozřejmě také informace o dalším osudu VKM a služby WSGP.


24. 10. 2016 Vývoj a údržba softwaru VKM prokračují 

Nyní již nebrání nic dalšímu vývoji softwaru VKM a G-VIEW. Nejbližšími cíli jsou dokončení obsluhy služby WSGP, korekce zobrazení ortofota z WMS v jižně položených oblastech a verifikace exportů VFP při pozemkových úpravách. 


22. 8. 2016 Další směrování programu VKM

Vyvíjíme maximální snahu o to, aby byl zajištěn bez velkých průtahů další vývoj i plná technická podpora pro software VKM i G-VIEW. Bereme v úvahu blížící se termín pro podporu výměnného formátu VFP vyšší verze.  


18. 8. 2016 Smutná zpráva 

V obřadní síni brněnského krematoria jsme se rozloučili s Ing. Zdeňkem Konečným, který zemřel 11. 8. 2016 v 65 letech.

Ing. Zdeňka Konečného zná široká geodetická veřejnost, a to nejen z brněnské Geodézie, kde v 80. letech minulého století pracoval ve funkci vedoucího výpočetního střediska a později více jako výzkumný a vývojový pracovník, z jehož píle vzešly oblíbené počítačové programy ZK SEZ, KED a další, a později v prostředí WINDOWS programy VKM a G-VIEW.
Dá se říci, že za celou tu dobu více než 30 let naší spolupráce jsem ho poznal jako člověka férového, vysoce erudovaného, zdravě neústupného, navzdory zdravotním potížím vitálního, schopného neúnavně bojovat s jakýmkoli technickým problémem až do jeho překonání. (Viz také krátký článek uveřejněný v časopise Zeměměřič 16. 8. 2016)