Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Konference VKM 2019

Informace o plánovaných termínech konference k produktu VKM v roce 2019 z hlediska starých i nových funkcí, k problematice nové vyhlášce i nedávným změnám vyvolaným GDPR, využití rastrů, WMS serverů, WSGP a dalších
Formulář pro rezervaci místa na školení Všeobecné informace o VKM a NVF Stažení nové verze  Pracovní postup při GP

Po jednom z nejobtížnějších roků z hlediska vývoje softwaru VKM (po ztrátě kolegy), ale zároveň úspěšným roce vzhledem k dořešení implementace WSGP šlo v roce 2018 o završení nejdramatičtější etapy vývoje VKM. Také bylo nutno přizpůsobovat aplikaci pro komunikaci s katastrálními pracovišti prostřednictvím webové služby WSGP

Proto podle již zažitého zvyku pokládáme za nejúčinnější realizovat společná lednová setkání, abychom tím minimalizovali konání individuálních školení, která bychom kapacitně nezvládali. Podobně jako v roce 2018 tato setkání označuji jako "konference", protože jejich forma se trochu změnila oproti předešlým letům.

Termíny: Vypsali jsme zatím 3 termíny, a to 17. 1. ,  24. 1.  a 31. 1. (čtvrtky) 2019 vždy v 9:30 hod. Hlavní náplní tedy budou postupy při zpracování geometrického plánu a proškolení služby WSGP a samozřejmě také o dalším osudu programu VKM. Konference proběhne interaktivní formou v učebně B209 na ústavu geodézie VUT FAST, Brno, Veveří 95. Prostor bude i pro diskusi, otázky a odpovědi. Každý účastník bude moci ověřit postup přímo na počítači. Předpokládaný rozsah 5 hodin. Cena pro každého účastníka 700 Kč + DPH (celkem tedy 847 Kč včetně DPH 21 %). Počet přítomných je limitován. Proto prosíme o předběžnou rezervaci na níže uvedeném formuláři nebo telefonicky. Potvrzení registrace vám zasílat nebudeme, kontaktovat vás budeme pouze v případě, že daný termín bude již příliš obsazený.

Při větším zájmu o školení i nadále preferujeme školení společná před individuálními.

Jak najít místo školení, učebnu B209?


Rezervace účasti na školení:

(Rezervaci již nelze provést, protože školení již proběhlo)

Rezervace je potřebná kvůli kapacitě školící místnosti. V případě většího počtu příchozích mají přednost ti, kteří si účast předem rezervovali, resp. uhradili předem účastnický poplatek 847 Kč na účet 231947621/0100 s variabilním symbolem IČO organizace. 

Termín:      (všechny termíny již proběhly, nelze se přihlásit)

Vaše jméno:      

Firma:    

IČO:

E-mail:       (doporučujeme vyplnit pro případné upřesnění termínu)

Poznámka:    
              (velmi doporučujeme vyplnit pro specifikaci Vašeho individuálního zájmu, čemu bychom se měli zvláště věnovat)

 

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 23.02.2019 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů