Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Konference VKM 2021

Informace o plánovaném termínu konference k produktu VKM v roce 2021 z hlediska starých i nových funkcí, k nedávným změnám vyvolaným GDPR, využití rastrů, WMS serverů, WSGP a dalších
Formulář pro rezervaci místa na školení Stažení nové verze  Pracovní postup při GP Domovská stránka 

Za námi je období určité nejistoty ohledně vývoje VKM, daří se reagovat na potřeby a připomínky uživatelů, na drobné úpravy a změny rozhraní s ČÚZK (formát VFK, kde bylo třeba reflektovat změnu ve formátu u pseudonymizovaných dat v důsledku GDPR) . Také bylo nutno přizpůsobovat aplikaci pro komunikaci s katastrálními pracovišti prostřednictvím webové služby WSGP.

Proto podle již zažitého zvyku pokládáme za nejúčinnější realizovat společné lednové setkání, abychom tím minimalizovali konání individuálních školení, která bychom kapacitně nezvládali. Podobně jako v předešlých letech toto setkání označuji jako "konferenci", protože jeho forma se trochu změnila oproti klasickému školení. [Formulář pro rezervaci na konci této stránky]

Hlavní novinkou a změnou oproti předešlým rokům je forma videokonference. Místem konání tedy již nebude tradičně využívaná počítačová učebna katedry geodézie na VUT, která skýtala účastníkům trochu nostalgie a vzpomínek na vlastní studijní léta. Důvodem této změny je pokračující pandemie COVID-19, takže možnosti osobního setkání by byly nanejvýš nejisté.

Termíny: Vypsali jsme zatím jediný termín, a to 28. 1. 2021 (čtvrtek) v 9:30 hod. Hlavní náplní tedy budou postupy při zpracování geometrického plánu, dopady GDPR a samozřejmě také o dalším osudu programu VKM. Konference proběhne pseudointeraktivní formou ve virtuální učebně prostřednictvím videokonference na bázi aplikace ZOOM. Každý účastník tedy bude moci se účastnit konference ze své kanceláře (domova) na svém počítači, na kterém bude moci realizovat postupy prezentované na hlavní obrazovce videokonference. Prostor bude i pro diskusi, otázky a odpovědi.

Předpokládaný rozsah do 5 hodin. Cena pro každého účastníka (tedy připojené pracoviště s aplikací ZOOM) činí 700 Kč + DPH (celkem tedy 847 Kč včetně DPH 21 %). Počet přítomných prakticky není limitován (zhruba do 100 připojených koncových zařízení), ale účast je podmíněna znalostí přihlašovacích údajů. Proto prosíme o včasnou rezervaci na níže uvedeném formuláři. Registrovaným účastníkům zašleme přihlašovací údaje a stručné shrnutí pokynů pro videokonferenci.

V každém případě preferujeme školení společná před individuálními.

Důležité informace k aplikaci ZOOM pro videokonference: Nechceme vám komplikovat život, ale bude praktické se na první použití aplikace ZOOM připravit a trochu se s ní seznámit (Blíže o aplikaci ZOOM). Pro naše účely pokládáme za nezbytné připojit se do videokonference z počítače vybaveného reproduktory, mikrofonem a webovou kamerou (ta nemusí být nezbytně nutná). Displej by měl mít dostatečné rozměry, aby prezentované úkony na softwaru VKM byly dobře vidět. To je hlavní důvod, proč připojení tabletem či mobilním telefonem (ač je možné) nedoporučujeme. Podrobnější informace k aplikaci ZOOM ještě uvedeme.


Rezervace účasti na školení:

(Rezervaci již nelze provést, protože školení již proběhlo)

Rezervace je potřebná kvůli nutnosti poskytnout přihlašovací údaje videokonference. Prosím, bez výzvy k platbě uhraďte předem účastnický poplatek 847 Kč na účet 231947621/0100 s variabilním symbolem IČO organizace

Termín:      (všechny termíny již proběhly, nelze se přihlásit)

Vaše jméno:      

Firma:    

IČO:

E-mail:       (doporučujeme vyplnit pro případné upřesnění termínu)

Poznámka:    
              (velmi doporučujeme vyplnit pro specifikaci Vašeho individuálního zájmu, čemu bychom se měli zvláště věnovat)

 

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 17.01.2020 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů