Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Školení VKM 2016

Informace o plánovaných školeních k produktu VKM v roce 2016 z hlediska nových funkcí, a to navazujících po 2 letech na novou vyhlášku, problematika číslování bodů, výpočtů výměr, využití rastrů, WMS serverů, pozemkových úprav, WSGP a dalších
Formulář pro rezervaci místa na školení Všeobecné informace o VKM a NVF Stažení nové verze  Pracovní postup při GP

Poté, co máme za sebou snad nejradikálnější změny (viz Informace o VKM verze 5 a změnách od 1. 1. 2014) od ledna roku 2006, kdy začalo být nutné vytvářet export dat geometrických plánů ve formátu VFK pro ISKN, a po  vyhlášce 164/2009 Sb. a s ní související problematikou dvojích souřadnic lomových bodů na hranách objektů katastrální mapy, tedy balíček vyhlášek z 1. 11. 2013 s účinností od 1. 1. 2014, a následných legislativních úpravách program VKM ve svém vývoji sledoval nastalé změny. To mělo dopad na celou řadu inovací programu VKM, např. nový vzhled geometrických plánů, reakce na nové číslování bodů a výpočty výměr ze souřadnic lomových bodů. Vedle toho jsou zde další inovace, zejména pro práce s rastry a WMS servery, pro tvorbu podkladů pro KMD atd. Postupně se také mění požadavky katastrálních pracovišť na obsah výstupního soubori ve výměnném formátu. Také se objevuje možnost komunikace s katastrálními pracovišti prostřednictvím webové služby WSGP

Proto podle již zažitého zvyku pokládáme za nejúčinnější realizovat společná lednová školení, abychom tím minimalizovali konání individuálních školení, která bychom kapacitně nezvládali. 

Termíny: Vypsali jsme tři termíny, a to 13. 1., 20. 1. a 27. 1. (středy) 2015 vždy v 9:00 hod, což by podle našeho názoru mělo stačit. Hlavní náplní tedy budou postupy při zpracování geometrického plánu podle nové vyhlášky, ale také další novinky v produktu VKM (využití webových mapových služeb,  export grafiky v místech bez DKM, problematika dvojích souřadnic), zejména také nové funkce na podporu tvorby podkladů pro KMD a informace o WSGP. Školení proběhne interaktivní formou v učebně B209 na ústavu geodézie VUT FAST, Brno, Veveří 95. Prostor bude i pro diskusi, otázky a odpovědi. Každý účastník bude moci ověřit postup přímo na počítači. Předpokládaný rozsah 5-6 hodin. Cena pro každého účastníka 700 Kč + DPH (celkem tedy 847 Kč včetně DPH 21 %). Počet přítomných je limitován. Proto prosíme o předběžnou rezervaci na níže uvedeném formuláři nebo telefonicky. Potvrzení registrace vám zasílat nebudeme, kontaktovat vás budeme pouze v případě, že daný termín bude již příliš obsazený.

Při větším zájmu o školení i nadále preferujeme školení společná před individuálními.

Jak najít místo školení, učebnu B209?


Rezervace účasti na školení:

Rezervace je potřebná kvůli kapacitě školící místnosti. V případě většího počtu příchozích mají přednost ti, kteří si účast předem rezervovali, resp. uhradili předem účastnický poplatek 847 Kč na účet 231947621/0100 s variabilním symbolem IČO organizace. 

Termín:      (všechny termíny již proběhly, nelze se přihlásit)

Vaše jméno:      

Firma:    

IČO:

E-mail:       (doporučujeme vyplnit pro případné upřesnění termínu)

Poznámka:    
              (velmi doporučujeme vyplnit pro specifikaci Vašeho individuálního zájmu, čemu bychom se měli zvláště věnovat)

 

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 27.01.2016 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů