KLOAKUS

 

Domů
Vstupy
Výstupy
Nastavení
Ke stažení
Kontakt

Program KLOAKUS je určen pro zeměměřické firmy, které se zabývají tvorbou dokumentace skutečného provedení kanalizace či vodovodu. Řeší komplexně celou problematiku (od různých vstupů navazujících na metody měření – zejména výšek – až po vytvoření výstupů v různých měřítkách).  Hlavními výhodami jsou jednoduché ovládání a nízká cena.

Novinky verze 2:

· Vyznačení přípojek v podélném profilu i v situaci, včetně automatického importu, editace dat a výstupu do CSV

· Kompletní převrstvení výstupů do DXF (v podélném profilu i v situaci) - rozdělení do více vrstev a barev

· Ukládání základních dat ve formátu CSV s možností hromadné editace

· Výstupy v DXF i ve slovenském jazyce

· Podélný profil doplněn o údaje přípojek či míst křížení sítí, krytí, směrové poměry

· Situace doplněna o přípojky, křížení sítí a domovní šachty včetně příslušných údajů