Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

O firmě

 

Kontaktní informace:


Z historie firmy:

Firma Ing. Svatopluk Sedláček vznikla rozhodnutím příslušného živnostenského úřadu 13. 10. 1992 podle zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání jako právní nástupce firmy SHINE registrované 6. 8. 1990 podle § 6 a 9 zák. č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů. Jedná se o malou softwarovou firmu s vysokým potenciálem know-how.

Firma se od počátku orientovala na tvorbu softwaru pro geodetické výpočty a pro informační systémy na GIS navazující. Nosným programem zejména zpočátku bylo řešení výpočtů bodových polí metodou nejmenších čtverců, implementované v programu G-NET. Tento produkt má nyní za sebou více než třicetiletý vývoj, a proto nový produkt G-NET/W (aplikace na platformě Windows) je syntézou všech zkušeností a poznatků z této oblasti. 

Od roku 1995 firma postupně realizuje grafické aplikace pro podporu GIS a tvorbu map, a to s využitím vlastního know-how. K těmto aplikacím patří především program G-VIEW ® (pro náhled digitálních map s databází), ale rovněž geodetický program VKM ®, G-NET/W ®, GASACOR/WIN, GASSERV/WIN.

V roce 2016 firma plně převzala pokračování vývoje a údržby softwaru VKM a G-VIEW. 


Seznam produktů:

 
 
GB-Geodezie Brno
ATLAS Praha, s. r. o. HIPRO. s. r. o. Gepro Praha, s. r. o.
         

Osobní stránka

Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 27.04.2022 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů