Pokyny k aplikaci ZOOM

Předpokládáme, že aplikaci ZOOM sloužící pro účast ve videokonferenci budete spouštět na počítačích s WINDOWS 10 (nebo 8.*). Aplikace se dá sice spustit i na zařízeních s Androidem (mobil, tablet), ale zde by bylo hlavní nevýhodou to, že displej je relativně malý a tím pádem by v něm nebylo dobře vidět to, co se bude ukazovat na obrazovce. Máte-li být plnohodnotým účastníkem videokonference, měl by být počítač vybaven videokamerou, reproduktorem a mikrofonem, z toho reproduktor je naprosto nezbytnou součástí, protože bez něj byste neslyšeli, co se ve videokonferenci říká. Nepřítomnost mikrofonu či webkamery jen znamená, že nebudete moci do videokonference mluvit či vás nebude možné vidět. Většina dnešních notebooků tyto prvky má.

Instalace a první spuštění

K přihlášení do naší videokonference obdržíte přihlašovací údaje, a to link neboli odkaz, dále tzv. ID (identifikátor meetingu neboli schůzky) a heslo (anglicky password). V prostředí počítače s WINDOWS vám z těchto údajů plně postačí výše zmíněný link (odkaz). Pokud tento odkaz rozkliknete, nabídne se vám možnost ZOOM stáhnout a nainstalovat, takže stačí potvrdit. Pokud tyto kroky uděláte v době, kdy bude spuštěn příslušný meeting, nabídne se vám také možnost se k němu připojit (join). Bude potřeba odsouhasit, že ZOOM bude používat váš mikrofon, kameru a video. Budete mít možnost provést test svých multimediálních zařizení. Nezapomeňte také správně vyplnit vaše jméno, abyste nebyli anonymními účastníky.

Pro připojení k naší konferenci použijete tentýž link jako pro instalaci aplikace ZOOM. Předpokládáme, že meeting bude již nastartován 15 minut před začátkem naší konference.

Při vlastní konferenci

Na obrazovce počítače by se standardně měla objevit okénka s účastníky (anglicky participants) meetingu. Standardně byste měli mít vypnuté mikrofony (stav mute), k čemuž poslouží přejetí myší do dolní části obrazovky, kde se zobrazí příslušné ikony. Doporučuji zkontrolovat, že máte zapnutou webkameru (video), dále pak zobrazit si panel účastníků (tlačítko participants).

Pokud byste chtěli něco říct, nejčastěji snad požádat o zmírnění tempa výkladu nebo položit otázku, prosím vzhledem k očekávanému počtu účastníků je nutné se "přihlásit" (tlačítkem raise hand v panelu seznamu účastníků) a počkat na výzvu, po níž uvolníte mikrofon stiskem (podržením) klávesy mezerník a vyslovíte svoji myšlenku nebo dotaz, následně uvolníte mezerník. Alternativní způsob uvolnění mikrofonu je kliknutím myši na ikonku mikrofonu úplně vlevo dole, aby nebyla přeškrtnutá a po vyslovení myšlenky mikrofon zase ztlumit, aby se ikonka mikrofonu přeškrtla (mute).

Při vlastním výkladu bude přednášející často používat sdílená (shared) okna nějaké aplikace, ať již to bude aplikace VKM, správce souborů (průzkumník WINDOWS, Total Commander, atd.) nebo internetový prohlížeč. V té chvíli bude praktické mít to přes celou obrazovku spíše než stále zobrazovat čtverečky s připojenými účastníky.