Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Informace o VKM verze 5 a změnách od 1. 1. 2014 

Informace o produktu VKM verze 5 reagující na změny předpisů platných od 1. 1. 2014 (zejména Občanský zákoník, Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí neboli katastrální vyhláška). Problematika kresby a vzhledu GP, číslování bodů, výpočtů výměr
Co je nového ve VKM v. 5 Všeobecné informace o nové legislativě Stažení nové verze  Informace o školení

VKM verze 5 - stažení, instalace, licence (Upgrade)

[Aktualita: 14. 2. 2014 byl předsedovi ČÚZK odeslán dopis (zde ke stažení) požadující oficiální stanovisko k vypouštění tzv. bodů na přímce a souvisejícím otázkám, zatím bez odpovědi]

Od 2. 1. 2014 je na našich stránkách v sekci pro stažení programů k dispozici nový instalační balíček VKM5Setup.exe (narozdíl od předchozího VKMSetup.exe). Tento nový instalační balíček se implicitně instaluje do odlišné složky VKM5 (oproti VKMN z roku 2009 a předchozí VKM) na disk "C:" nebo na jiný zvolený disk. 

Pro oprávnění k instalaci nového balíčku platí stejná pravidla jako pro ostatní průběžné aktualizace VKM, tedy po zakoupení VKM nebo jeho Upgrade běží 12měsíční lhůta, v níž má zákazník právo na instalaci nově stažených aktualizací VKM. V souladu s tím funguje autorizace licenčním souborem (vkm.lic) nebo licenčním serverem (v souboru RulesN.txt). U ochrany HW-klíčem je respektován tentýž princip, mohly by však v ojedinělých případech nastat potíže se spuštěním nové verze, takže v těchto případech se na nás obraťte. Pokud vám tedy běží ona 12měsíční lhůta, není nutné kvůli instalaci VKM verze 5 pořizovat Upgrade. 

Vzhledem k tomu, že změny se týkají celé řady funkcí.rozsáhlého programu VKM, bylo již od začátku ledna 2014 vystaveno ke stažení několik aktualizací softwaru a v důsledku ostrého testování se dá čekat i v následujícím období zvýšená frekvence vydávání nových aktualizací. 

VKM verze 5 - nejzásadnější změny

Co se nemění? 

Nemění se v podstatě nic ze základní filozofie práce při výpočtech, kresbě digitální mapy nebo kresby a vyhotovení geometrického plánu. 

Přechod na elektronickou formu komunikace s katastrálními pracovišti nemá zásadní vliv na práci s programem při tvorbě GP, jen je třeba výstupy "tisknout" do formátu PDF.

Co je jinak?

Přípona souborů výkresů. Program při založení výkresu nebo při importu z výměnného formátu vytváří výkres s příponou VK15. Tím je dáno viditelné odlišení od výkresů starších verzí VKM (přípona VKD2 pro výkresy s dvojími souřadnicemi bodů od roku 2009 a přípona VKD u výkresů předchozích verzí). Není totiž možná dopředná kompatibilita dřívějších verzí programu VKM, tedy možnost otevírat ve starších verzích VKM výkresy vytvořené v nové verzi. Pochopitelně zpětná kompatibilita (otevírání starších typů výkresů s příponami VKD2 a VKD) je zajištěna. 

Číslování bodů. Úzce to souvisí s odlišným číslováním bodů podle nové vyhlášky. To se promítá jak do struktury seznamu souřadnic, tak do veškerých manipulací s body seznamu (importy, exporty, výpočtů zápisníků, výpočtů G-NET, vkládání přehledu čísel bodů), ale samozřejmě také do obsahu náležitostí geometrického plánu. 

Vzhled kresby GP. Nový vzhled je zajištěn upravenou tabulkou implicitních grafických atributů prvků kresby. Je možné přepínat vzhled. 

Zpracování "postaru". Pokud byste něco potřebovali zpracovat postaru, ale od kp máte vfk soubor verze 5.0, je nutné použít "Převaděč" poskytovaný ČÚZK.

Legislativní změny, školení katastrálních úřadů, diskuse

Zde uvádíme stručný přehled zajímavých informací, vážících se ke změnám legislativy. 

Legislativa 

Nové:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
Zákon č. 257/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Nadále platné:

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zrušené:

zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
všechny navazující prováděcí předpisy

Ze semináře konaného na katastrálním úřadě v Brně 21. 11. 2013

Zápisky jednoho z účastníků: seminar-ku-21_11_2013.pdf

Podrobný rozbor změn v právních předpisech [ppt]

Změny v SGI [ppt] Zmeny-v-sgi.ppt a obsah GP a ZPMZ [ppt]

Prezentace elektronické podoby GP [ppt] a referát o stavu přípravy webové samoobsluhy [ppt]

Prezentace nového číslování bodů a úpravy způsobu určení výměr je ve formátu [pptx], popř.v [ppt] bez animací, snad nejdiskutabilnější věc na nové vyhlášce. 

Na serveru časopisu Zeměměřič proběhla chatová diskuse o nové vyhlášce, jejíž tištěný extrakt je zde v [pdf], v tomto případě ale ne textově, čili ukázka toho, co budete dělat s pdf obsahujícím seznam souřadnic nebo zápisník polárního či ortogonálního měření vzniklým naskenováním a následným "tiskem" do pdf.

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 09.03.2014 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů

Stažení programů