Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Záruční podmínky k produktům

Na veškeré produkty se poskytuje záruka 12 měsíců od provedení instalace / zakoupení produktu. Záruční doba se prodlužuje o dobu od písemného podání oprávněné reklamace vady produktu do doby odstranění vady. Dodavatel se přitom zavazuje zjištěné vady neprodleně odstraňovat.

Zaslání elektronickou poštou se považuje rovněž za písemné podání, zatímco telefonické upozornění ne.

Po dobu trvání záruky poskytujeme na vyžádání zdarma vyšší verze produktu. Instalací vyšší verze produktu poskytnuté bezplatně se již záruční doba nemění, stále běží od data prvotní instalace produktu.

O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 14.01.2006 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů