Ing. Svatopluk Sedláček - historie verzí produktu Vkm5Setup.exe

DatumČas uveřejněníVerzeInformace k verzi Poznámka
31.05.2023 14:30:59 5.1.8.5

Odstranění drobných závad predešlých aktualizací a zohlednění připomínek

 • Odstraněno nahodilé "zamrznutí" při kresbě objektů silnou čarou, zejména značek
 • Značka 1.05 zpřesněná se kreslí nezmenšená
 • Obnovena funkce výpočtu bonit a dalších ploch objektů jiných než parcel
17.02.2023 12:58:55 5.1.8.1

Odstranění drobných závad predešlých aktualizací

 • Odstraněna chyba připojení databáze po reimportu VFK
 • Značka 1.05 zpřesněná se kreslí v režimu náčrt tenčí "tlustou" čarou, aby zůstalo vnitřní nevyplněné mezikruží okolo tečky
 • Značka 1.09 zpřesněná se kreslí trochu emnší, aby rozměr odpovídal vyhlášce, zmenšuje se ochranná zóna značky na nezbytnou míru
 • Stavební parcely při jednotné řadě číslování mají po exportu z "Nahlížení" do databáze MDB správně kód skupiny "2", ne "1".
25.01.2023 15:46:32 5.1.7.15

Realizace připomínek k úpravám vyvolaným novelou vyhlášky

 • Přidání nových typů objektů (oměrné 6, uživatelský text 2 a 3)
 • Vyhražení dalších objektů pro kresbu v režimu náčrt hnědě, modře, červeně
 • Oprava výstupů parcel do Excelu
12.01.2023 11:53:47 5.1.7.10

Snad jedna z posledních úprav vyvolaných novelou vyhlášky

 • Vyladění barev (modrá číslo 32 a hnědá číslo 171)
 • Doplnění ohradních zdí do seznamu pro hnědou barvu
10.01.2023 12:22:42 5.1.7.9 Oprava importu vfk (značka 1.05), oprava kresby značek 1.05* a 1.09*, barevné provedení čar v náčrtu podle vyhlášky
05.01.2023 20:20:01 5.1.7.8
 • Nové značky 1.05nova, 1.05zpřes, 1.09nova, 1.09zpřes, nové typy cáry "šetření+" bez vazby na seznam souřadnic a "Univers"
 • Protokolování odchylek při opakovaném výpočtu souřadnic bodu
 • Odstranění nežádoucího prefixu "st." při jednotné řade číslování
 • Při ukládání seznamu vybraných parcel do CSV se znovu rozlišuje uložení pro ISKN (nepoužije skupinu 1 pro stavební parcelu při jednotném číslování)
 • Úprava podoby parcelního čísla s poddělením v protokolu výměr při funkci "Topologie/Uzavřené objekty"
16.06.2022 17:37:19 5.1.7.6 Obnovení funkce WMS ortofotomapy po změnách na serveru poskytovatele služby
01.06.2022 15:47:50 5.1.7.5 Zlepšení převodu pseudonymizovaných dat VFK v UTF-8 u tabulek JPV
09.05.2022 11:49:30 5.1.7.4 Odstranění nadbytečných informací z protokolu (bonity)
29.04.2022 14:57:25 5.1.7.3
 • Ošetřeno plochování objektů, kde počáteční a koncový bod polygonu leží na přímce
 • Odstraněn problém při importu DGN/DXF
 • Zlepšené zobrazování novinek z webu
12.04.2022 14:23:38 5.1.7.1
 • Funkce PČB je nově vytažena do panelu nástrojů
 • Podpora kódování UTF-8 v souborech vfk (import i export), ošetření některých mezních stavů při procesu odpseudonymizace
 • Další drobné úpravy
22.01.2022 21:21:36 5.1.6.10
 • Ošetření některých specifických situací v souvislosti s úpravou algoritmu pro vylučování bodů "na přímce"
 • Správnější rozlišení č.p. a č.e. ve výstupech
 • Sledování důležitých změn na webu gview.cz a upozornění na nové verze
 • Aktualizace číselníků a seznamu katastrálních území (KATUZE)
29.10.2021 11:40:29 5.1.6.8
 • Upraven algoritmus vylučování bodů "na přímce" při výpočtu výměr podle ISKN
 • Nová verze WSGP v reakci na plánované změny na serverech WSGP ČÚZK od 5. 11. 2021
10.09.2021 21:28:12 5.1.6.7
 • U zjednodušeného stahování a otevírání stažených dat ze serveru cuzk.cz (z přehledu kú) byly opraveny URL po reorganizaci stránek ČÚZK a podpořen je protokol https
 • Ve funkci nahlížení doplněn automatický pokus o přihlášení pomocí jména a hesla k WSGP/WSDP
09.03.2021 19:46:15 5.1.6.6 Obnovení funkce "Nahlížení" (údaje o parcele) poté, co se změnily stránky Nahlížení na serveru ČÚZK
01.02.2021 12:58:58 5.1.6.4 Rozšířena délka uživatelského jména a hesla pro funkci WSDP (ctiOs) na 32 znaků
27.01.2021 15:28:01 5.1.6.3
 • Zjednodušené stahování a otevírání stažených dat ze serveru cuzk.cz (z přehledu kú)
 • Drobné zkratky v manipulaci se soubory výkresů
 • Nová funkce hledání podle adresního bodu (po celé ČR)
 • Aktualizace číselníků a seznamu katastrálních území (KATUZE)
18.05.2020 14:44:18 5.1.5.8 Při zobrazování WMS KN ČÚZK se program přizpůsobuje novým názvům vrstev (na rozdíl od dřívějšího rozhraní ČÚZK s diakritikou).
28.04.2020 08:45:05 5.1.5.5
 • Do VFK se exportuje i značka vodního díla 4.24
 • Ukládání uživatelského vzhledu DGN umožňuje nastavení trvalé změny, korekce editace síly čáry
 • Rychlé přepínání DKM výkresů do šedé barvy (v kontextové nabídce v ploše kresby). Vyšedí (nebo vrátí do původní barevnosti) se všechny otevřené výkresy typu VKD.
 • Správné obnovování uloženého stavu otevřených výkresů (s funkcí automatického obnovení).
19.03.2020 08:01:45 5.1.5.1
 • Vkládání objektů (XLS, DOC) do tiskové plochy je doplněno o vložení ze schránky
 • Drobná úprava topologie plochy v parcelách - plocha se vypisuje na 2 des. místa
 • VKM/Geometrický plán/Tabulky Excely/Celý GP - vytvoří všechny tabulky nejen v jednom sešitě, ale i po jednotlivých souborech xls
 • Aktualizace číselníků a souboru KATUZE (seznam katastrálních území a pracovišť)
12.03.2020 14:09:21 5.1.4.11
 • V dialogu pro načtení zápisníku se pamatuje volba typu zápisníku
 • Výkres nemá ze startu atribut "GP pro DKM mapy", pokud VFK má jiný původ než ISKN nebo pokud chybí skupina VLST nebo jsou data pseudonymizovaná
 • Optimalizován tisk OLE objektů a obrázků jako textových polí (tabulky Excel a Word)- viz popis
27.11.2019 13:50:59 5.1.4.7 Oprava chybiček verze 25.11.2019 (chybové hlášení při skončení programu, při odpseudonymizaci selhával pokus o službu CtiOs).
25.11.2019 11:42:25 5.1.4.5
 • Při vytváření WMTS odstraněna chyba "WMTS nepodporuje SJTSK" (souviselo se změnou struktury XML getCapabilities)
 • Doplněn dialog pro zadávání korekce velikosti pixelu na monitoru (Výkres/Nastavení/Monitor) - nastavení výchozí hodnoty
 • Doplněno nastavení jména a hesla pro WSDP službu CtiOs (Výkres/Nastavení/WSDP Heslo).
 • Implementace služby služby CtiOs při importu vfk s pseudonymizovanými daty
 • Opraveno stahování vfk v přehledu kú.
11.04.2019 08:26:36 5.1.4.2 V nastavení výkresu VKD přidáno tlačítko "Vylučovat body na přímce" (z výpočtu výměr) - k označování bodů na přímce dojde sice vždy, ale k vyloučení z výpočtu ploch pouze při nastaveném atributu (je implicitní). Označení bodů na přímce bylo zkorektněno. Úprava šablony SouhlProhl.xls pro souhlasné prohlášení.
25.03.2019 08:34:44 5.1.3.3 Atribut výkresu "Nemaluj břemena" se "pamatuje". Atribut výkresu GP2014 se implicitně nastavuje. Je zkorektněna funkce generující databázi SPI z hromadného výběru centroidů. Jsou zkorektněny databázové výstupy z SPI, zejména hledání podle jména. Práce s pseudonymizovanými daty, nevypisuje chybové hlášení.
23.02.2019 20:56:53 5.1.2.6

Celkové zkorektnění formuláře pro zadání popisového pole. V maximální míře se využívají informace z databáze kú. Namísto 2 položek pro zadání účelu GP je víceřádkový editor, do něhož je možno přidávat předvolené texty, ale lze ho ručně editovaat, přičemž do popisového pole se použijí jen prvé 2 řádky. Namísto skupiny tlačítek pro zadání typu mapy je výběrové pole (combobox) umožňující jen takové typy mapy, které v daném kú a při dané volbě nastavení výkresu přicházejí v úvahu, popřípadě upozorní na nesoulad těchto nastavení. Takto nastavený typ mapy (GP) se dál přenáší do dalších dialogů, například plochování (dosud bylo vzájemně nekompatibilní). Nastavený způsob stabilizace se použije při tvorbě popisového pole v excelu. Mapový list se implicitně vyplní podle středu aktuálního výřezu, ale lze ručně upravit, také lze kliknutím na nové tlačítko zobrazit nové okno s kresbou mapy a v ní kliknutím nastavit nomenklaturu ML (funguje i pro stabilní katastr). Ta se následně použije v popisovém poli (v DKM/KMD se již nepřepíše na DKM/KMD). Dále je přidáno tlačítko pro nastavení, že nad popisovým polemse má objevit větička o zpřesnění.

Provedeny drobné úpravy šablon xls tabulek.

V okně přehledu kú opraveny a doplněny odkazy pro stahování nejnovějších verzí dat (DKM, VKM, ...). Pozor: předchozí verze VKM poté, co na stránkách ČÚZK proběhly úpravy, nestahovala nejnovější, ale nejstarší z nabízených dat.

24.01.2019 17:49:00 5.1.1.10 Doplněny správné údaje v přehledu katastrálních území (dostupné v menu Výkresy) a přidáno tlačítko pro podrobnější informace o kú a stažení dat
04.01.2019 14:24:52 5.1.1.8
 1. Úprava vytyčovacího protokolu v xls
 2. Aktualizace číselníků včetně souboru KATUZE.MDB
 3. Opravena chyba ve WIN 10 při tvorbě tisku s OLE objekty tabulek
 4. Korektní spouštění WSGP i se správnou konverzí csv souboru parcel
06.10.2017 19:59:02 5.1.0.10

Jde o prvou verzi, kde je již integrována funkce "WSGP".

Při instalaci tohoto balíčku se instalační program zeptá, zda uživatel chce instalovat službu WSGP a na přání uživatele dojde ke stažení instalačního balíčku WSGP. Protože služba WSGP je programována v Javě, pro její fungování je nutná přítomnost prostředí Java ve verzi 1.8.0_40 nebo vyšší. Instalátor WSGP toto testuje a v případě potřeby přesměruje uživatele na stránky, kde lze aktuální verzi Javy stáhnout a instalovat. Velmi doporučuji nechat instalovat WSGP do složky, ve které je již program VKM.

V programu VKM je služba WSGP dostupná v nabídce služby v dolní položce. Aby se nabídka služeb zobrazila, musí být otevřen nějaký výkres.

Kromě toho progran VKM obsahuje několik drobných úprav oproti verzi 5.1.0.3, zejména plné zprovoznění všech WMS a WMTS služeb včetně importů, v importech je ošetřeno nechtěné kliknutí do mapy v době importu mapového listu, u ortofotomapy je nově umožněno zadat najednou více map oknem (okno musí být předem nastaveno), takže není nutné stále sledovat obrazovku a klikat postupně jednotlivé mapové listy.

24.08.2017 22:18:25 5.1.0.3 Opravena kresba mapy KN/PK z WMS v jižních oblastech (Břeclav, Znojmo)
Dokončena oprava zobrazení WMS a WMTS (ortofoto, základní mapy, ...)
Obnoven import ortofota z WMS
Při importu map KN/PK a ortofota je zabráněno nechtěné změně mapového listu kliknutím myší do mapy v průběhu načítání mapového listu
23.08.2017 07:43:57 5.1.0.2 Obnovení funkce WMS a WMTS pro ortofotomapy ze serveru ČÚZK; rozšíření tabulky DikFeat.txt; další změny budou následovat
12.11.2014 16:53:56 5.0.0.350 Přepínač GP2014 v nastavení aktivního výkresu již není napevno zapnut, pro dosažení správného typu GP je ho nutno nastavit !
14.04.2014 07:02:22 5.0.0.166 zprovozněny místopisy pro 15 místná čísla;Výběr centroidů-doplněna funkce Mapové listy do schránky
30.01.2014 14:23:18 5.0.0.99 Důležitá aktualizace
26.01.2014 11:53:32 5.0.0.96 Opraven export do VFK. Export Vk15>Vkd2 dopněn o seznam souřadnic
24.01.2014 12:57:07 5.0.0.93 Důležitá aktualizace
16.01.2014 08:57:33 5.0.0.71 Důležitá aktualizace
12.01.2014 21:36:01 5.0.0.61 Otevírání výkresů VKO5 a další
06.01.2014 08:31:55 5.0.0.32 Opraven výpočet zápisníku,import txt. seznamu, barvy oměrek a plotů v ZPMZ
02.01.2014 21:51:58 5.0.0.20 Beta verze pro 15 místné číslo
14.10.2013 15:44:24 4.2.0.317 Upraveno nahlížení do KN - reakce na změnu stránek ČÚZK
11.04.2013 13:08:01 4.2.0.98 Upraveno nahlížení do KN - reakce na změnu stránek ČÚZK
25.02.2013 13:23:55 4.2.0.55 Podpora WMTS serverů
20.06.2012 22:45:10 4.1.0.427 Přetažením do okna programu se zobrazí uložená ohrada(*.ohr).
Přetažením do okna programu se otevře uložený stav panelu nahlížení do KN(*.kni).
Panel Nahlížení do KN umožní přímé spuštění Vlož centroid pro aktuální rádek.
Funkce Topologie_Bonitní díly pracuje i s PK kresbou, vyrovná bonitní díly na plochu z databáze, provede identifikaci PK dílů na KN bez LV
Informace o objektu zobrazí velikost odsazení souběhových linii
Tabulka importu Dgn:je-li zobrazen převáděný výkres DGN je tabulka obousměrně propojen s výkresem.
Obnovena funkčnost připojení k WMS serveru http://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE.
25.05.2012 10:19:18 4.1.0.378 Upraveno nahlížení do KN - reakce na 3 změnu struktury v roce 2012 na straně ČÚZK
Funkce Dodáhni do entity - doplněn výběr dotáhni jen obraz nebo obraz i polohu. Protokol i v případě 0 dotažení.
27.03.2012 14:02:24 4.1.0.319 Opraven styl čáry pro ochranné pásmo a chráněné území.
VKM_Výkres KN: Doplněn Import uloženého stavu informací z KN (*.kni). Formulář rozšířen o nájezd na parcelu v grafice.
Dávkový výpočet zápisníku: Doplněno varování o použití daných bodů bez souřadnic polohy.
Analýza výkresu: u PČB lze hramadně nastavit tisknout jen polohu.
14.03.2012 07:45:11 4.1.0.309 Doplněn typ linie \"Rám náčrt\"
Do funkce Nastavení tisku_Klad náčrtů doplněn export rámů náčrtů do výkresu.
21.02.2012 06:08:09 4.1.0.288 Zpřesnění geometrického a polohového určení:
Pro tento účel byla upravena funkce Kresba na jiný bod tak, aby bylo možné zpřesněný průběh hranice následně dále rušit nebo dělit.
03.02.2012 11:19:29 4.1.0.269 Důležité !!! opravena chyba v ukládání elementu s nekorektím negrafickým atributem (při kompesi výkresu, změně VKMFEAT.BIN)
01.02.2012 08:27:17 4.1.0.262 Upraveno nahlížení do KN - reakce na 2 změnu struktury v roce 2012 na straně ČÚZK
26.01.2012 09:35:03 4.1.0.255 Upraveno nahlížení do KN - reakce na změnu struktury na straně ČÚZK
Vkm Topologie: doplněna analytická funkce Linie v parcelách(vytvoří DBF propojené s průnikem zadané topologie s parcelami)
07.12.2011 09:15:54 4.1.0.166 Seznam Služby: doplněno generování poznámky o ZPMZ původu souřadnic polohy
Pozem Tabulky: doplněno Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
VKM Vlož značku: doplněna značka 1.01Z nezobrazovaná v GP a nezahrnovaná do exportu VFK
VKM Výkres: doplněno generování Naznač záměry ze zápisníku měření
27.11.2011 17:50:25 4.1.0.128 Plochování GP doplněno možnost naplnit uživatelské výměry hodnotou z databáze SPI
POZEM Tabulky Vytyčovací protokol generuje i Poštovní podací arch a XLS se seznamem vlastníků
21.11.2011 12:01:04 4.1.0.79 POZEM Tabulky doplněn Protokol o vytyčení hranice pozemků
25.08.2011 01:23:38 4.1.0.2 Import VFK upraven pro verzi 4.0
Import DGN 3D doplněn o import buněk
Import DGN umožní zadáni KK,počátečního čísla bodu a import bodů Resu(help)
Do centroidů doplněna podpora pro lepší kompatibilitu na DGN(help)
Upravena vektozirace čarové kresby(help)
Upravena funkce pro posouvání a otáčení textů a značek(help)
18.05.2011 21:32:07 4.0.1.178 Typy čar pro inřenýrské sítě rozšířeny o po záhozu a orientační zákres
Import bodů do seznamu souřadnic může detekovat i kolize podle polohy mezi načítanými body
Upraveno připojování WMS serverů. Adresář Dokumenty\\GtechCZ obsahuje soubor WmsServers.def0 obsahující vzor pro Váš WmsServers.def
Program je interně značně změněn v souvislosti s přechodem na Windows7.
05.10.2010 13:30:51 4.0.0.312 Plochování GP: Doplněn GP pro mapy KMD
Topologie Uzavřené objekty:zcela přepracováno, doplněna vazba na databázi
Opraven úchyt při vkládání liniových
Funkce rotace textů rozšířena o rotaci značek kultur.
23.09.2010 16:40:51 4.0.0.291 Import WMS-Mapy ČÚZK: upraveno v návaznosti na změnu struktury dat na serveru
VKM Export: VKM BONITY - export bonitní mapy
Export do DGN: opraven export kružnic; bodové značky přebírají velikost z VKD
Doplněna kresba značky 4.20(most,propustek)
10.09.2010 13:45:59 4.0.0.261 Opraven výběr rušených parcel v databázi; Doplněn výběr linii s více než 101 vrcholy;Doplněna testovací verze tisku náčrtů
03.09.2010 11:02:28 4.0.0.258 Úpravy související se změnou poskytování WMS dat ze servru ČÚZK
24.08.2010 14:57:34 4.0.0.253 Import z DGN převede do VKD i databázové linky(propojení na externí databázi)
DBF spojené s výkresem SHP je zobrazeno jako standardní externí databáze(možnost editace)
Tabulky pro PÚ používají parcelní číslo ve formátu VFK
Analýza výkresu:změna textu na centroid doplní aktuální číslo KATUZE_KOD
G-NET/Mini:pro import souřadnic z XYZ2 používá souřadnice polohy
Exportu do VFK kontroluje korektnost KK (při chybě je přerušen export)
10.06.2010 14:42:52 4.0.0.228 Vstup do seznamu z text. souboru podporuje data ve formátu tisku dvojích souřqdnic pro ZPMZ
Formulář Založení výkresu umožňuje zadat Kód kat.území pro automatické doplnění typu číslování parcel a pracovního čísla KU
V do kontrol výkresu KN a výstupů doplněna funkčnost pro díly parcel
03.05.2010 12:32:44 4.0.0.208 Body dílů GP a Vložené body no do VFK pouze pro body křížení s 2 novými úseky pracuje korektně i pro zalomené línie
Opraven export KATUZE_KOD_MER a CISLO_ZPMZ_MER pro nezměněné body
Opraven kontrolní import VFK - importuje VFK neobsahující blok souřadnic polohy (SPOL)
18.03.2010 16:56:47 4.0.0.197 Obsahuje VKM 4.0.0197 nahrazující chybnou verzi (4.0.0.192) v instalaci stažené 18.3.2010 před 17:05
18.03.2010 10:14:04 4.0.0.197 Nastavení_Formuláře na obrazovku1: Upraví v INI souboru pozici formulářů tak, aby se otevřely na obrazovce 1
Body dílů GP a Vložené body no do VFK pouze pro body křížení s 2 novými úseky v přímce
Výpočet zápisníku vyhledá v seznamu souřadnic blízké body podle polohy a zobrazí je v náhledu vypočtených bodů
Opraven kontrolní import VFK - zobrazí korektně věcná břemena
Odstraněno zacyklení ve funkci Kontrola vazeb KN
23.02.2010 14:16:55 4.0.0.183 Import VFK nepocházejících z ISKN vytváří VKD(2) bez interních vazeb na MDB
Dopněna funkce Test parcelních čísel pro odstranění chybných interních vazeb na ISKN
Pro GP v mapách DKM(KMD) zpřístupněna funkce Napojení změny(testovací verze)
03.02.2010 18:40:51 4.0.0.167 Zprovozněny výplně ploch
Editor parcelních čísel umožňuje vstup KATUZE_KOD_PUV
U linie Pomocná 4 změněna barva na modrou (ZPMZ)
02.02.2010 21:07:53 4.0.0.165 Přidáno PČB 5, které se nekreslí do GP i ZPMZ
Doplněna značka 3.19 (Zbořeniště,společný dvůr)
Výpis PČB lze vytvořit ve formátu XLS pro Excel
Doplněno porovnání seznamu souřadnic s body v MDB(VFK)
Výběr objektů rozšířen o možnost podrobného výběru dle typu objektu
Export a import DGN podporuje 3D linie a texty
GP rozlišuje mezi parcelami bez LV(0) a parcelami bez vazby na katastrální těleso(-1), jde vytvořit VFK, ale tabulky nejsou vypněny korektně
03.12.2009 21:35:49 4.0.0.106 Potlačena chybová zpráva Bod z VFK nelze modifikovat při kontrolním výpočtu bodů
Sjednocen protokol polární a ortogonální metody v dialogu a dávce
Doplněn Sou_XY2.CRT pro export dvojích souřadnic do DBF
01.12.2009 13:35:14 4.0.0.100 Dvojí souřadnice:Dotáhni do entity podporuje kruhový oblouk a kružnici.Zprovozněn průsečík 2 entit pro linie
Doplněna funkce pro editaci oměrných, přidána Oměrná 5, ktera se nekreslí do GP i ZPMZ
Oměrné lze hledat podle podmínky Měřená=vypočtená a Překročena odchylka.
Do výběru objektů přidána podmínka Vybrané body seznamu souřadnic (alespoň 1 v objektu).
Seznam souřadnic: popisovač vybraných bodů lze uložit do souboru. Vybrané body z různých ZPMZ lze přečíslovat do souvislé řady
Plochování GP kontroluje výskyt dílů bez LV
02.11.2009 17:40:39 4.0.0.81 Do konstručních oměrných a rozdělení usečky doplněna podpora dvojích souřadnic
Do VKM.Opravit: doplměna Změna polohy bodu z VFK
18.05.2009 08:40:03 3.3.0.229 Potlačena chybová zpráva ve funkci Databázové informace
05.05.2009 11:10:47 3.3.0.225 Opraven export kódů zápisníku se seznamem souřadnic.
Opraven výstup bodů bez kresby v grafických GP
29.04.2009 12:36:01 3.3.0.221 Výběr objektů_Funkce_Export_Texty do CSV rozšířen o rotaci textu ve stupních
Hledání textů v editačním VKD umožňuje hromadné změny textů
Plochování GP_Tisk ploch: do řádku s plochou uvádí nejhorší kód kvality bodu
Výpis všech typů PČB doplněn o \"Čísla bod.pole Z\"
Při vkládání oměrných je po zadání koncových bodů aktivní editační pole Oměrná
Informace o parcele zobrazuje lépe adresy vlastníků parcel
09.04.2009 08:45:58 3.3.0.204 Nové značky:1.07GPS,Šipka bod.pole,1.11 - dočasně stabilizováno s výzvou ke stabilizaci a Zbořeniště,společný dvůr
Při importu VFK vznikne v MDB tabulka HLAVICKA obsahující některé údaje z hlavičky VFK
PČB je doplněno o Čísla bod.pole Z (Čísla bodů bodového pole (ZPMZ)) pro 4000
Doplněna podpora pro práci s katastry obsahujícími současně KN parcely s jednotným i dvojím číslováním parcel
Hledání rozšířeno o oměrky
G-Net/Mini ukládá zjednodušenou přehledku do GNetWM\\prehled.vkd
Export do VFK doplní do kódu správní hranice značku přichycenou k čáře
Oprava:Dotáhni do entity po dotažení nové tlusté do stávající doplní atribut +Původní hranice a +Nová
Oprava:Vlož plot respektuje způsob číslování bodů zvolený v dialogu
23.02.2009 16:08:34 3.3.0.147 Dotáhni do entity podporuje dotažení linie do kruhového oblouku.
Seznam souřadnic - import z TXT při přečíslování umožní ponechat vlastní číslo bodu
Export VFK - opraveno rušení prodloužení šipky k parcelnímu číslu
Export VFK - potlačen export popisných parcelních čísel do chybného bloku
21.01.2009 18:47:31 3.3.0.125 U WMS ČÚZK zobrazení informací k parcele i pro nedigitalizované parcely
Doplněna možnost zobrazování map z jiných WMS serverů
Import rastrů z WMS ČÚZK umožní přímo sloučit stažená data
Z připojených WMS serverů lze načítat atributy objektů (feature info)
Export VFK pro PÚ podporuje export čísel LV
30.10.2008 01:17:47 3.3.0.60 Doplněna možnost zobrazování map z WMS serveru ČÚZK
Import rozšířen o ukládaní rastrů z WMS ČÚZK
Výběr_centroidů: Načíst z txt umožní přepsat,přidat nebo odebrat centroidy z výběru
Pozem: Tabulky doplněny o Nároky pro JPÚ a Přehled omezení vlastnictví
Dolpněny značky 1.01GPS (pro přehledky) a 2.01 (hranice státu)
01.09.2008 11:55:12 3.3.0.11 Přechod na novou verzi Delphi s podporou pro Windows VISTA.
Upraven export vnitřní kresby do VFK
Při přepnutí Obsahu kresby na GP,ZPMZ je potlačeno zobrazování polohy bodů.
Kresba zřetězených oměrných reaguje na nastavení Obsahu kresby.
Topologie doplněna o funkci Značka do linie - rozdělení linie pod polohou značky
12.06.2008 11:20:58 3.2.0.79 V seznamu souřadnic je podbarveno bodové pole a body z VFK.
Na body bodového pole lze vložit pouze značku 1.01 a kresbu neexportovanou do VFK.
Při tvorbě výkresu z VFK je zameseno sjednocení čísel bodů se stejnou polohou.
Plochování GP ve starém stavu podbarvuje zanikající parcely a parcely na LV=0.
Import rastrů podporuje další typy TIFů.
27.05.2008 12:19:17 3.2.0.60 Dialog oprava bodu seznamu zamezuje jednoduchému přepsání zadaných bodů.
Dialog tisku doplněn o přímé vložení obrázku do textového pole.
PÚ.Tabuky: doplněn Seznam čísel LV a Rejstřík vlastníků parcel.
Nahlížení do KN načte omezení vlastictvi a jiné zápisy.
Výběr centroidů načte hromadně data z Nahlížení do KN.
06.05.2008 20:52:16 3.2.0.28 Opraven export do VFK (duplicitní body)
Informace o parcele bez LV zobrazí údaje o budově
Ořezání rastru na mapový list doplněno o lichoběžník
16.04.2008 21:30:01 3.2.0.10 Výkres: - místopisy upraveny dle přílohy 13/1
- do vektorizace doplněna podpora pro automatický start pravoúhlého kreslení a uzvírání pravoúhlých objektů
- měření ploch vyhledává výměru nalezené plochy v připojené databázi KN
- v kontrole vazeb KN a porovnání s NYSPA lze interně vyvolat měření ploch
- do výběru centroidů lze naimportovat i parcelní čísla neobsažená ve výkrese
PÚ: - seznam rušených parcel lze naimportovat z XLS
- tvoba sestavy Soupis nemovitostí dle přílohy 16b
17.12.2007 17:58:09 3.1.0.299 Výkres: - doplněna značka 4.24 vodní dílo
- doplněna linie 23700 Věcné břemeno pro nová břemena v GP
- sjednoceny barvy pro Oměrné 1..4 a PČB 1..4
- doplněna výběrová ohrada složená z linií,kruhových oblouků a kružnic s otvory.
- ohradu lze vytvořit z objektů vzniklých v Měření ploch nebo Topologie.Uzavřené objekty.
- dialog pro výběr objektů umožní použít ohradu vytvořenou před jeho vyvoláním
- výběr centroidů doplněn o export seznamu parcel pro ISKN. - opraven export parcelních čísel PK pro POZEM.
- funkce Uzavřené objekty doplněna o přesun parcelních čísel do vypočteného definičního bodu.
- odstraněna chyba v úchytu za některé typy referenčních výkresů.
- protokol transformace rastrů doplněn o čísla bodů.
- dávkový vstup bodů do seznamu souřadnic je doplněn o nastavení režimu kolize poznámek
GP: - doplněn GP pro věcná břemena(nevyžaduje topologicky čistý polohopis).
- plochování doplneno o okno s chybami a varováními z vytváření dílů a nových ploch
- v plochování GP lze zapnout podbarvování starého stavu, nového stavu a dílů
01.11.2007 12:05:11 3.1.0.202 Opravena 2 m chyba v tisku měřených ploch
31.10.2007 20:32:10 3.1.0.202 Funkce Nahlížení do KN podporuje nový formát stránek ČUZK
Do podmínek pro výběr objektů MAPA doplněn filtr pro Elementy z VKF
Funkce pro vložení značek kultur z KN doplněna o kontrolu stávajících značek
Hledání v databázi.Výběr:filtry Okno a Seznam parcel lze nastavit pro parcely uvnitř nebo vně podmínky,
vysledek vyběru lze přidat nebo odečist k označeným parcelám ve výkrese
Pro parcely v Seznamu parcel lze dopnit výsledek dotazu o definiční bod z grafiky
Doplněna funkce pro vložení výrazu vytvořeného z výsledku dotazu do výkresu VKD
Dotazy obsahující položky X,Y
07.09.2007 12:35:49 3.1.0.119 Duplicity kresby DKM - odstrannění duplicit elementů kresby z NVF(VKM.Topologie)
Vložit značku druhu pozemku - k vybraným centroidům zvolonou značku(Výběr objektů.Funkce)
Procházet vybrané objekty - formulář se seznamem vybraných objektů(Výběr objektů)
VKM.Výkres.Analýza výkresu.Změna vlastností- při zrušení centroidu s vazbou na NVF bude zrušena i značka
02.09.2007 16:39:15 3.1.0.106 Orientační mapa do kresby - linie mající body v RESu jsou převedeny do kresby(Výkres KN)
Porovnání vykresů - linie z referenčního výkresu nenalezené v editačním do nového VKD(VKM)
Do metafile - export výřezu kresby do EMF (Pohled)
Opraveno porovnání s NYSPA pro parcely EN a příděly z jiného KU
Při měření délek a ploch omezen nájezd na linie a seznam
V SHP souborech je počítána plocha i pro uzavřené linie a neuzavřené polygony
08.06.2007 12:19:36 3.1.0.41 Doplněna varianta GP na rozhraní analogové mapy a DKM
18.05.2007 10:39:29 3.1.0.26 V protokolech výpočtu výměr doplněna geometrie spojnic a kód kvality bodů
Ve vzhledu výkresu VKD lze nastavit zobrazování popisů na konec překreslování
Funkce kontrola seznamu sjednotí KK a metodu určení bodu ve výkrese a seznamu na stav v seznamu souřadnic
Opraveno alternativní zobrazení černé barvy pro centroidy
16.05.2007 06:47:46 3.1.0.19 Černobílé zobrazení umožňuje použít alternativní barvy pro vyjmenované objekty(NastavCernou.TXT)
Potlačen vliv chybějícího obsahu bloků OBCE a OKRESY z NVF na tvorbu GP
06.05.2007 15:33:08 3.1.0.12 Doplněn import a zobrazení \"Orientační mapy\" pro NVF verze 3.1
Doplněn nový kresebný element pro naznačení záměr v ZPMZ
Označení plochy v uzavřených objektech je doplněno o číslo KU
Export ploch z uzavřených objektů do DGN vytváří plochy s otvory(buňky)
V ortogonální metodě při otevřeném seznamu zůstává formulář dopočtu aktivní
26.04.2007 08:28:34 3.1.0.1 Oprava: v plochování GP lze smazat obsah ve sloupci Druh pozemku a Budova
25.04.2007 15:13:25 3.1.0.0 Úpravy pro vyhlášku 26/2007:
Doplněn export nové kresby pro GP v analogových mapách
V GP lze zadávat typ a způsob využití budovy.
Zprovozněn interní tisk výkazu výměr a tabulky GP.
VAROVÁNÍ !
V souvislosti se změnou obsahu GP byl Geoplan.gp nahrazen Geoplan.gpN.
Soubor nelze otvírat ve starších verzích VKM
05.04.2007 11:32:12 3.0.1.665 Doplněno:
Funkce pro otočení směru línie (ploty,břemena,souběhy)
Do výběru z databází doplněn export do DBF
Export pro PÚ dopněn o import druhu a způsobu využtí pozemku a vstup ochrany pozemku z DBF
Úpravy pro vyhlášku 26/2007:
Doplněna varianta vzoru tabulek GP pro Excel upravená pro použití razítek
13.03.2007 14:18:34 3.0.1.641 Opraveno:
Odstraněna chyba vznikající po funkci Nahlížení do katastru

Úpravy pro vyhlášku 26/2007:
Čísla dílů silnějším písmem
Upraveny vzory tabulek GP pro Excel (TempleteXLS)
28.02.2007 18:48:06 3.0.1.617 Opraveno:
Aktualizován Přehled KU (katuze.mdb)

Úpravy pro vyhlášku 26/2007:
Nové parcelní číslo v textovém tvaru do oválu
Export tabulek GP do Excelu
Upravena tabulka způsobu využití pozemku
20.02.2007 10:03:48 3.0.1.611 Opraveno:
Chyba při exportech ze seznamu souřadnic(verze 3.0.1.600)
Při vkládání oměrných se pozice textu nechytá za kresbu
Doplněno:
Kresba hranice břemen dle nové vyhlášky
09.02.2007 10:21:10 3.0.1.600 Opraveno:
Sjednocen dialog pro popis GP a ZPMZ
Obnovení elementu s příznakem zrušit v NVF je povoleno pro všechny výkresy
Chytání při kresbě oměrných jako pro linie
Ve vytyčovacích prvcích je vnucována vedoucí 0 do čísla bodu
Formát 12 místného PČB je 999999999999
Doplněno:
Značka Půl slučka,Půl slučka+ (ZPMZ)
Linie pro Břemeno4,Břemeno5,Břemeno6
Topologické operace pro břemena
Lokální posun a otočení rastru
V analýze výkresu změna FID pro oměrné a PČB
Volitelný import mezi více referenčními VKD
Ve výpise PČB lze nahradit výšky za 0.00
Export bodů ze seznamu do 3D DGN
07.11.2006 21:44:07 3.0.1.516 Export z plochování GP do Excelu
01.11.2006 09:55:12 3.0.1.500 Opraveno:
Seznam:v dopočtech se nestrácí poznámky, pro body bez vazby na NVF povolena změna metody \"Z\"
Export NVF:Katuze_kod pro body z jiných KU a ZBP
Doplněno:
Seznam:dialog pro přečíslování bodů skupiny, export místopisů do XLS
Výkres:vlož vrchol lze použít i pro kružnice,export součtů ploch spůlnych parcel do CSV
Export NVF:popisy bodového pole,popisné údaje DKM
Export NVF PÚ:editace druhu pozemku a způsobu využití, bonity nových parcel z DBF
26.09.2006 09:59:05 3.0.1.440 Opraveno:
Zobrazování:kóty při otočeném výkrese, poloha bodů u PČB bez kresby
Seznam.Vyber body:zadávání okna a ohrady
VKM.Opravit.Typ línie: chyba editace typu linie ve výkresech z NVF
Doplněno:
Služby.Vytyčovací prvky: poznámka ze seznamu do výstupu
VKM.Výkres KN: hromadná změna KATUZE u parcelních čísel ve výkrese
19.09.2006 11:20:35 3.0.1.428 Opraveno:
Změna hladiny "Svahových šraf" do hladiny "Hrana terénního tvaru"
Změna typu linie nevnucuje poprvé PaNh
Vlož čísla LV vkláda tato čísla pod centroid
Doplněno:
Značka 1.05 doplněna 1.05Z (zobrazováno pouze v ZPMZ)
Export.DGN - volba styly čar dle popisu převodu
Seznam.Služby.Přečíslování skupiny- body lze doplnit i do již použité skupiny (úpně přečísluje!)
Topologie.Uzavřené objekty - doplněny Součty dle kultur
Bodové databáze a SHP soubory - rozšířeny možnosti způsobu zobrazení
25.07.2006 11:13:32 3.0.1.353 Doplněno:
Služby.Porovnání bodů
VKM.Výkres.Rotace textů
VKM.Výběr objektů.Nové duplicitní úsečky a symboly
Výstup seznamu souřadnic do txt Číslo bodu, -Y, -X, Z
Značky 1.09np, 1.10np se kreslí i v GP
Protokol výpočtu podrobných bodů v dávce i pro ortogonální metodu a průsečík
VKM.Geometrický plán.Plochování.Data GP Texty § vyhlášky
Opraveno:
Import čísel LV z databáze do VKD
Seznam.Vyber body.Na vybrané kresbě akceptuje vybrané PČB
VKM.Geometrický plán.Plochování GP \"zaniká\" u všech zanikajících parcel
26.05.2006 15:01:41 3.0.1.273 Potlačena chyba při startu, oprava kresba DGN uložených ve V8 jako V7, doplněno uloření viditelnosti objektů ve VKD
24.05.2006 13:22:16 3.0.1.261 Odstraněna kolize nepotvrzených GP s novou kresbou, doplněn import poznámek SS při kontrole kolize podle polohy
19.05.2006 21:40:04 3.0.1.252 Upravena databáze KU, doplněn výstup pro tisk ploch GP, opraven tisk mapových listů
18.04.2006 06:55:06 3.0.1.201 NVF3.0, věcná břemena testovací verze, export protokolu výpočtu výměr ploch dotčených GP
17.04.2006 21:52:02 3.0.1.201 NVF3.0, věcná břemena testovací verze, export protokolu výpočtu výměr ploch dotčených GP
20.03.2006 13:35:18 3.0.1.151 Upřesněno řešení GP na analogových mapách
10.03.2006 11:09:24 3.0.1.130 Záložní kopie výkresu, drobné změny v GP
15.02.2006 08:59:28 3.0.1.105 Upraven export čísel listů ne DKM map, nastavení funkce kolečka myši
15.02.2006 00:38:02 3.0.1.103 Úprava exportu bonit a čísel listů ne DKM map
08.02.2006 11:40:07 3.0.1.94 Úprava načítání neprovedeých GP podle aktuálních dispozic ČÚZK, šedivé čáry se neúčastní plochování. V nastavení vzhledu výkresu je nově GP-potvrzené. Pokud jste si 08.02.2006 stahovali verzi 3.0.1.91, je nezbytné ji nahradit touto verzí.
01.02.2006 14:52:14 3.0.1.81 Úprava manipulace s body z RES (export) z neprovedených GP podle aktuálního stanoviska ČÚZK.
24.01.2006 17:06:02 3.0.1.64 Export RES v rámci výstupu GP do VFK v ne-DKM území
16.01.2006 15:54:45 3.0.1.48 Drobnosti
15.01.2006 18:59:00 3.0.1.36 Doplněné mapové listy do exportu VFK.

Historie je zde evidována od počátku roku 2006 v souvislosti s přechodem ISKN na nový režim výměny dat.

 
O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 08.02.2006 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů