Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

GAS-ACOR - specifikace softwaru

O firmě

Nabízené služby

Zpět domů

Programový systém GAS-ACOR je určen k automatizované podpoře činností protikorozní ochrany potrubí (plynovody, vodovody, produktovody, atd.). S jeho vývojem bylo započato v roce 1990. Od roku 1992 jej provozují mimo jiné všechny plynárenské podniky (plynárenské a. s.). Během svého vývoje systém doznal mnohých změn, které odrážely návrhy a připomínky uživatelů. V současné době je aktuální verze V02.25 s datem 27.11.1999.

Jedná se o aplikaci určenou pro operační systém MS DOS na počítačích PC 386 a vyšších. Program lze také spouštět pod operačním systémem WIN95/NT v okně MS DOS. Nemělo by být nutné zcela opouštět WINDOWS a přecházet do režimu MS DOS. Diakritika je v nejnovější verzi řešena využitím národních prostředí op. systému MS DOS (dříve řešeno vlastním způsobem). V datových souborech je diakritika uložena v kódu Kamenických, při exportech však je možno nastavit výstupní kód.

Systém GAS-ACOR je používán pro řízení protikorozní ochrany plynovodů v celé řadě podniků.

Umožňuje automatizovaný sběr dat pro protikorozní ochranu, její plánování a evidenci. Systém komunikuje s rozličnými typy záznamníků (organizerů), např. BVCOM, SHARP, PSION, atd.

Výsledky měření se graficky či početně (databázově) vyhodnocují. Je to podpořeno grafickým modulem i modulem SQL, který také data zpřístupňuje pro jiné systémy.

Základem systému je databáze zařízení a měřicích míst na trasách. Tato databáze je schopna pojmout variantní záznamy o jednotlivých zařízeních evidovaných po trasách. Ve většině případů byla tato databáze vytvořena importem ze systému LINDA. V současné době však byl ověřen také import ze systémů LIDS a FRAME.

Kromě evidence vad, kontrol izolace a jiných mimořádných měření je hlavní náplní systému provádění pravidelných měření (roční, kvartální, měsíční, měření EPD). Měření v terénu probíhá na základě dat uložených do organizeru z databáze zařízení. Po návratu z terénu proběhne import sebraných dat a může

V současné době již byly učiněny kroky k plnému přechodu na aplikaci využívající plně WINDOWS.

Použité technologie:

Aplikace má definovaný textový formát pro výměnu dat s organizery či jinými prostředky automatizovaného sběru měřených dat.

Aktualizováno: 4. 10. 00 Stránky spravuje: Ing. Svatopluk Sedláček