Jak místo konference najdete?

Umístění fakulty stavební v kontextu Brna

Fakulta stavební je umístěna v areálu na ulici Veveří

plán Brna s umístěním FAST

Doprava na fakultu

Veveří, Žižkova, Rybkova

Budova fakulty na Veveří

 

Naproti fakultě je velké parkoviště, které bývalo většinou mimo zkouškové období zcela zaplněné. Po jeho přebudování na parkoviště placené je tam skoro vždy volno. Parkovat se dá i na Žižkově ulici, resp. na cestě v prodloužení ulice Rybkovy nahoru ke Kraví hoře nebo na parkovištích okolo věžáků na Šumavské (mezi Veveří a Kounicovou). Na těchto parkovištích lze najít volné místo pouze výjimečně.

Budova A je spojena s budovou B spojovacím krčkem v úrovni 2. nadzemního podlaží. V budově A se již nevyskytuje jídelna. Namísto toho je zde řada nápojových automatů, jídelna je v budově Žižkova, ale nejbližší jídelna (menza a cukrárna) je naproti škole na ulici Rybkova (spojení mostem nebo projít dvorem přes přízemí), popřípadě na poliklinice Zahradníkova, další zdroje jsou v okolí. 

Orientace v budově B

Vstup je nyní možný pouze spojovacím krčkem z budovy A. Pokračujete po schodech dolů (o půl patra) a dále projdete chodbou okolo WC (po pravé straně) a nástěnek (po levé straně) a na konci chodby doleva k učebně B209. (Ve dveřích B217 se mohou mimo dobu školení vyskytovat školitelé a další pracovníci ústavu geodézie.)