Pozemkové úpravy 2002 v Třebíči

21. 3. 2002    

Jak bylo v Třebíči? 

Dostali jsme moc krásnou pozvánku:

 

Cesta navzdory deštivému počasí byla příjemná.

V zápalu boje ani nepostřehnu, že jsem v záběru fotografa.