Ing. Svatopluk Sedláček, poskytování softwaru

Aplikace pro správu dálkovodních sítí WLINDA

V aplikaci W-LINDA je použita technologie G-VIEW pro prezentaci grafických dat.

Informační systém pro dokumentaci a evidenci liniových dálkovodů založený na zvolené platformě databáze. Poskytuje veškeré grafické funkce jako produkt G-VIEW a navíc plnou grafickou podporu obsahu databáze dálkovodů.

Obsahem databáze je přehled tras dálkovodů a jejich úseků, průběh úseků vyjádřený body zadanými v souřadnicích. Databáze umožňuje propojení s evidencí základních prostředků. Ke všem entitám databáze je vedena celá řada atributů.

Jsou podporovány základní analýzy grafických dat, vyhledávání údajů, dotazy databázové (připravené dotazy a dotazy SQL) i dotazy grafické (výběr entit uvnitř obdélníka nebo mnohoúhelníka, výběr podle grafických či databázových atributů). Mimo jiné jsou implementovány dotazy na ochranné pásmo, apod.

V grafice lze zobrazit nejen obsah vlastní databáze, ale libovolné grafické soubory (výkresy). Praktická je možnost zobrazit rastrovou nebo vektorovou mapu okolí dálkovodů, mapu katastrálních či okresních hranic. Připojit lze rovněž mapu KN spolu s její textovou databází s možností jí procházet.

Systém byl implementován pro plynovodní síť.

O firmě Služby Ceny

Produkty

Aktuality

Aktualizováno 14.11.2002 Spravuje Ing. Svatopluk Sedláček Plán akcí

Pro obce

Home/domů